top of page
Home-Button_edited.png

عضویت

Shirdelaan (Lion Hearted) شیردلان

Updated: Mar 14, 2021

Music and Lyrics by: Kamran Thunder

شیردلان

موسيقى و شعر: كامران تندر


 

ما شیردلانیم ، در بند نمانیم

هر چند که چندیست درین بند گرانیم


شیران دلیریم ، هرچند اسیریم

امّید بسی هست درین بند نمیریم


شیران اسیریم


***


از دام رهیدیم ، زنجیر دریدیم

خونین تن یاران به سر دوش کشیدیم


در دل شرری باید ، جان را خطری باید

خود بال و پری باید ، عزم سفری باید


جان را خطری باید

شیران اسیریم ، در بند نمیریم

شیران اسیریم ، در بند نمیریم

 

در التهاب روزهای رستاخیز ملّت رویاروی اهریمن، کامران تندر ترانه شیردلان را به همراه نماهنگ زیر جهت اعلام همراهی با جنبش مردمی منتشر کرد.


پشت صحنه‌ای که تداعی کننده سلّول زندان است نمادی از ایران ، این زندان بزرگ هنرمندان و آزاداندیشان است.

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page