top of page
Home-Button_edited.png

عضویت

Be Paa Khizid به پا خیزید

Updated: Mar 15, 2021

By Kamran Thunder. A variation on a theme by master Ali Tajvidi

Tar: Ehsan Jazayeri

Zarb: Ali Bazyar

کاری از کامران تندر بر اساس اثری از استاد علی تجویدی

تار: احسان جزایری

ضرب: علی بازیار 

Audio File 

همه به پا خیزید ، زجای برخیزید

جز با عزم من و تو ‪,‬ این شب پایان ندارد

خورشید پرفروغی به تارک شبها بیاویزید


رها شود میهن ، ز چنگ اهریمن

خندد از نو بهاران ‪,‬ بر کوه و دشت ایران

صف در صف کاوه و گردآفرید و خیل سرداران


خورشید پرفروغی به تارک شبها بیاویزید

خورشید پرفروغی به تارک شبها بیاویزید


 

پیش از اولین انتخابات با حضور روحانی ، قطعه فوق بر روی ملودی دلکشی از استاد تجویدی ، با توجه به برداشت حماسی من از این اثر، ضبط و برای پیشکش به پیشگاه ملّت آماده شد. دوستی گفت: فلانی ، مردم در ایران در انتظار وعده‌های انتخاباتی روحانی ، سراسر شور و شوقند و اگر این اثر منتشر شود، طرفدارانت از تو متنفر خواهند شد. گفتم: مردم در ایران ناچارند که امیدوار باشند. برای یک نفس آسایش در آن صحرای محشر که آخوندها ساخته‌اند ، همچون غریق به هر دستاویزی متوسّل می‌شوند. من بر مردم خرده‌ای نمی‌گیرم و حالشان را می‌فهمم. امّا من در دنیای آزاد چرا باید به امثال روحانی برای ریاست جمهوری کشور جمشید و قباد راضی شوم؟ رسالت من اینست که در شهر خفتگان فریاد کنم ... ای امیدواران حالتان را میفهمم!!! ... امّا فراموش نکنید که ما لیاقت بهتر از اینها را داریم.

اصالت و ارجمندی خویش را از یاد مبرید!

خاک پای آزادگان

کامران تندر

2 views0 comments

Recent Posts

See All